<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
 • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

  <menuitem id="h4sia"></menuitem>

  1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
   <wbr id="h4sia">
  2. <meter id="h4sia"></meter>

   <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
  3. <dl id="h4sia"></dl>
  4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

    网民留言
    留言须知
     1.本栏目受理个人和企业在对市级各政府部门办事过程中有关政策、程序等问题的咨询。本栏目答复是一种指导性意见 ,不具有法定效力;
     2.监督投诉类问题请在市政府网站首页“网上信访”进行提交,本栏目不予以受理;
     3.不属于本栏目受理范围,且不适合公开的问题视为无效问题,本栏目管理人员有权对问题删改并不再告知;
     4.一般问题由被提问部门在5个工作日内给予答复,特殊情况可适当延长。请勿就同一问题重复提交;
     5.进行网上咨询或者查询咨询办理情况,请注册并登录
     特别提示:请勿重复提交留言,对于重复留言,我们将只受理您若干留言中的一条!
    留言统计: 共 条;已回复 条;处理中 条;选登